Wing Chun Teknikleri

"Başarılı saldırı, düşmanın kendisini nasıl savunacağını bilemediği saldırıdır. Başarılı savunma, düşmanın nasıl saldıracağını bilemediği savunmadır" ...Sun Tzu

Wing Chun Teknikleri

Suyun nasıl sabit bir şekli yoksa, gerçek kavga ortamında da sabit koşullar yoktur. Belirli bir şekli olmamasına karşın su, zayıf sanılan yapısının tam tersine karşısına çıkan her engeli aşmasını, aşındırmasını, yıpratmasını bilir. Gerçek dövüşte size karşı belli aşamalarla kuralsız olarak hareket ederek gelen rakibinizi etkisiz hale getirmek durumundasınız. Bu aşamalar, rakibin ilk saldırdığı an ile mücadelenin bittiği ana kadar oluşabilecek; tekme, yumruk, diz-dirsek, tutma-burkma-atma ve yerde mücadeledir. 

Şimdi bunları teker teker ele alırsak; 

1. Tekme:  Rakibinize en uzak olduğunuz ve ilk temas ettiğiniz mesafedir burada rakibinizin tekme ile yapmış olduğu saldırılar olmakla

beraber sizin rakibinizi durdurabileceğiniz ve karşılık verebileceğiniz tekmeli kombinasyonlar yer almaktadır.  

2. Yumruk: Tekme mesafesini geçen rakip artık yumruk mesafesindedir.burada yumruk kombinasyonları savunma teknikleri ile rakibinizi

etkisiz hale getirirsiniz. 

3. Diz-dirsek: Yumrukta başarısız olan rakibiniz size biraz daha yaklaşmıştır. Bu durumda rakibinize diz ve dirsek saldırı ve korunma

tekniklerini uyguluyorsunuz.

4.Tutma-Burkma-Atma: Diz-dirsek mesafesinden daha yakına giren rakip için uygulanacak teknikleri içerir.  

5. Yerde Mücadale: Bu artık son aşamadır burada rakiple beraber yerdesinizdir.
 

İşte bu aşamalar gerçek bir dövüşü temsil etmekte olup her aşamayı çalışmak ve refleksleri geliştirmek gereklidir.

Wing Tsun Sistemi içerisinde yukarıda belirtilen aşamalarda etkin olabilmeniz için size gereken her teknik ayrı ayrı ve özenle çalıştırılır.
 

Dövüş Metodları Sistemi 

Okullarımızda bu yüzden Siu Nim Tao ve Chum Kiu formları temel eğitim olarak verilir. Bu Chi-Sao tekniklerinin çalışmasıyla takip edilir ki öğrencinin bu formları faydalı bir şekilde kullanması gelişsin. Eğitim bundan sonra vuruşlu çalışmaların ve tahta manken çalışmaların faydalı kılınmasıyla devam eder. Ancak öğrenci bu temel formun öğrenilmesini kolaylaştıran yardımcı çalışmalardır, tahta ağaç formunun bir parçası değildirler.


Yardımcı çalışmalar Wing Tsun eğitim programının bir parçasıdır, bu adla adlandırılmalarının sebebi, en son sonuç üzerinde hiçbir etkisi olmamasındandır. Buna rağmen yardımcı çalışmalar arzu edilir, çünkü bu çalışmalar çalışılan formun öğrenilmesi için gereken zamanı hayli kısaltırlar. Bizim okullarımızda çalışılan diğer yardımcı çalışmalar çeşitli tipte duruş ve adımlar içerirler; öğrencinin kolaylıkla ilerlemesini ve hareket etmesini sağlayan ileri adım ve dönerken öğrencinin denge duyumunu geliştiren dönme duruşu gibi. Böyle çalışmalar öğrenciye bir özgürlük hissi ve kullanışlı hareket hali verir ki, bir gerçek kavga anında büyük bir avantajdır.

 
Boşluğu yumruklama ve tekmeleme öğrencinin hızın, doğruluğun ve kuvvetin önemini anlamasına yardım ederken, hafif yan yumruk çalışması (Dönme duruşu ve boşluğu yumruklamanın bir kombinasyonu) ellerin ve ayakların kombinasyonu için değerli bir çalışmadır. Bacak ve bel eklemleri sert olan-doğuştan veya işinden dolayı süregelen bir sertliğe sahip olan-öğrenciler eklem ve sinirlerini yumuşatacak ek çalışmalara gereksinme duyarlar.


En faydalı kuvvet kazanma eğitimi mankenleri (köprü elleri geliştirmek ve bacak kuvvetini geliştirmek için) ve kum torbasını (Yumrukları kuvvetlendirmek amacıyla) içerir. Duvar torbasını yumruklamak Wing Tsun eğitiminin temel bir parçasıdır ve bir öğrenci Chi-Sao öğrenmeye başlamadan bu alanda yoğun bir çalışma yapmış olmalıdır. Genellikle bir öğretmen gözetimindeki bir öğrenci kum torbası çalışmalarını başlangıçta günde yirmi yumruktan altı yüz yumruğa kadar çıkarabilir. Tabi ki bu birazda öğrencinin kabiliyetine bağlıdır. Yumrukların kuvveti bu yöntemle artar ve herhangi bir yanlış hareket erkenden düzeltilir. Yaklaşık iki ay sonra bir erkek öğrencinin günde iki yüz-altı yüz yumruk atması beklenir. Buna rağmen bir bayan öğrenci bu aşamaya daha geç erişir. Bayanlar aynı zamanda bu çalışmaların ellerinde nasıra sebep olmasını istemezler, bu yüzden ellerinin yumuşak ve pürüzsüz kalması için pamuk eldiven giymelerine müsaade edilebilir. Bir yarışmada dövüşmek isteyen öğrenciler günde 10 X 200 yumruk atmalıdırlar. Bazı meraklı öğrenciler günde altı-yedi bin yumruk atarlar, fakat bu çok nadirdir.

 

Silahlar 

İleri derecelere ulaşmış Wing Chun sistemi öğrencilerine öğretilen iki silah tekniği vardır; Altı buçukluk uzun sopa ve sekiz kesici geniş kılıç. Söylenenlere göre altı buçukluk uzun sopa ilk defa Sıu Lam manastırından Budist rahip Chi Shin tarafından kullanılmıştır. Ve bu sistem kavram olarak, yumrukla dövüşme sisteminden oldukça farklıdır. Bu sopanın böyle adlandırılmasının sebebi yarısı kaplı sopa tekniğidir. Altı buçukluk uzun sopayla kullanılmak üzere iki çeşit duruş adapte edilmiştir. Bunlar; Qudrilateral seviye duruşu ve meridyen yarı yüklü duruştur. Kullanılan sopa sekiz Çin ayağından biraz uzundur ve tek başlı sopa olarak adlandırılır.

 

Sekiz-kesici geniş kılıç yaklaşık bir dirsek uzunluğunda kısa bir silah çeşididir. Silahı tutan eli korumakla görevli olan çengel, aynı zamanda rakibin silahını blok etmede de kullanılabilir. İki geniş kılıç aynı zamanda kullanılır ve birbirleriyle uyumlu bir biçimde kullanıldıklarında yenilmesi güç ve korkutucu bir silah çifti oluştururlar. Bu geniş kılıçların kullanım tekniği, Wing Tsun yumruk dövüşü tekniğinden çıkarılmıştır. İleri ve geri hareketlerde çabuk hareket etme imkanı veren karakter 2 duruşu ve üçgen ilerleyen adımlarla birlikte kullanılırlar.