LadyPower

Bayanlar için Wing Tsun

LadyPower  Bayan sınıfları birçok yönüyle erkek sınıflarıyla aynı olmasına rağmen, kadınların erkeklerden fiziki olarak daha zayıf olmaları yüzünden ilerlemeleri daha yavaştır. Altı veya sekiz aydan sonra erkek bir öğrenci genellikle Wing Tsun tekniklerinden birkaçını serbest bir dövüşte ustaca kullanabilir. Fakat bayan öğrencilerin bunu başarabilmesi genellikle yedi veya on ay gerektirir. Bu bayanların erkeklerden daha az zeki olmalarından değil de, daha az saldırgan olmalarından kaynaklanır. Bayan sınıflarında, zayıf olan güçlerini yoğunlaştırabilmeleri için hızlı reaksiyona büyük vurgu veririz. Örneğin bayan bir öğrenci, çok hızlı bir atak yaptığında yumruklarla birlikte bacakları da kullanmanın (eğer ustaca yapıldığını farz edersek) sadece yumrukları kullanmaktan daha etkili olduğunu fark edecektir.