Öğrencilerimizin üst kademeye geçiş makalelerinden seçmeler..

Öğrencilerimizin üst kademeye geçiş makalelerinden seçmeler..

CHI-SAO ÇALIŞMASININ ANLAMI 

Chi-Sao ya da Türkçe anlamıyla “yapışık kollar” çalışması Wing Chun sistemindeki en önemli eğitimlerden biridir. Chi-Sao eğitiminin amacı rakiple temas halinde iken gelen saldırının gücünü, hızını ve yönünü tesbit ederek rakibin saldırısına göre geliştirilecek savunma ve saldırıyı otomatik hale getirmektir.

Wing Chun dövüş sanatı Çin’in Taocu felsefesinden etkilenmiştir ve Taocu prensiplerle uyumludur. Nasıl ki Taocu felsefe evrensel Tao ile uyum içinde yaşamayı öğretirse, Wing Chun da rakibimiz ile uyum içinde hareket etmeyi öğretir. Wing Chun’da ilerledikçe rakibimize karşı su gibi akışkan ve uyumlu dövüşmeyi öğreniriz.

Rakibe karşı su gibi akışkan ve uyumlu olmak için rakibin her hareketini hissederek anında uygun bir refleks üretebilmeliyiz. Chi-Sao çalışması kol ve ellerimizin bu hissi kazanmasını sağlar. Chi-Sao çalışmasında iki kişinin kolları sürekli temas halinde bir yarım çember içersinde hareket edeken birbirlerine bong-sao, tan-sao, fook-sao, jum-sao gibi teknikler uygularlar. Böylece her iki taraf da karşısındakinin vücut mekaniğindeki değişiklikleri hissetmeyi ve ona uygun hareket etmeyi öğrenir. Chi-Sao çalışmasında ustalaşan bir dövüşçünün kolları rakibe temas eder etmez karşıdan gelen saldırının zayıf yönünü hisseder ve açık yakaladığı an kolları ve elleri rakibe doğru fırlar.

Sürekli değişen bir durumu hissetmek ve uygun hareketi yapmak gerektiği için Chi-Sao çalışmak başlangıçta zordur. Sabır isteyen uzun ve zahmetli bir çalışma dönemi içinde hislerimiz yavaş yavaş gelişir ve refleks haline gelir. Aslında el ve kollarımız vücudumuzdaki en hassas organlarımızdandır. Bir şeyi tutarken veya kaldırırken ne kadar basınç ve güç uygulamamız gerekiyorsa o kadarını uygularız. Kol, el ve parmaklarımız ne kadar güç uygulanması gerektiğine kendileri karar verirler. Chi-Sao çalışmasının amacı da dövüş sırasında rakibin hareketlerini hassas bir şekilde algılayıp gerektiği kadar basıncı ve gücü gerektiği şekilde rakibe uygulamayı öğrenmektir. Chi-Sao pratiği yapıldıkça bu hisler sinir sistemimize programlanır ve otomatik hale gelir.

Chi-Sao çalışmasında ustalaşanlar kapalı gözle yapılan Chi-Sao egzersizlerine geçerek hislerini en üst düzeye çıkartmaya çalışırlar. Bu çalışmada gözlerimiz kapalı olduğu için el-göz koordinasyonu ortadan kalkar ve temas halindeki rakibin durmunu anlamak için tamamen dokunma duyumuza güvenmemiz gerekir. Aslında Chi-Sao çalışmasıyla hedeflenen el-göz koordinasyonunu aradan çıkarıp rakibin pozisyonunu doğrudan dokunma duyusu ile anlama yetisinin kazanılmasıdır. Böylece vücudumuz rakibin her hareketine anında en uygun cevabı vermeyi öğrenir.

Şükrü İZMİRLİOĞLU

8 SG (Student Grade)

HP Account Support Manager

 

 

YİN YANG FELSEFESİ

 

Yin Yang kuramı Asya kıtası’nda binlerce yıldır hüküm süren, doğayı ve evreni gözlemleyip, bunların temelini oluşturan yasaları açıklayan bir kuramdır. Temelinde karşıtlık ilişkisi yatar, doğadaki ve evrendeki herşeyin bu şekilde yürüdüğünü tespit eder. Yin Yang’ın gizemcilikle ve dini inançlarla hiçbir ilgisi yoktur. Yani bir din değildir. Temeli uzakdoğudaki birçok kültürün ortak yaşam birikimine ve I ching ( hareketin kitabı ) adı verilen ve bilinen yazılı en eski felsefi yazıya dayanır. Bu kitap enerjilerin birbirlerine dönüşümlerinden bahseder. Ayrıca, eski strateji kitabı Savaş Sanatı’nın (Sun Tzu) temelini Yin ve Yang ilkeleri oluşturur. Herşey hiçlikle başlar ve önce birlik doğar. Birlik ikirciliği doğurur. Bu yin ve yang’tır. İkircilik herşeyi doğurur.

 
Yin Yang kainatta sürekli olarak değişen birbirlerine zıt ama birbirlerine muhtaç olan oluşumlar ve hareketlerin izahıdır. Yin; karanlık, soğuk, ölüm, gece, negatif gibi kavramlar, Yang deyince ise parlaklık, ışık, yaşam, gündüz, pozitif gibi olumlu kavramlar akla gelir. Bu kutuplar birbirlerinin karşıtı olmalarına rağmen birbirlerini içlerinde bulundururlar. Gecenin içinde aydınlık ve sıcağın; gündüzün içinde de soğuk ve gölge bölgelerin bulunması, her sorunun çözümü, sevginin nefreti, eylemsizliğin eylemi, savunmanın saldırıyı barındırması gibi.
Yin ve Yang kutupları arasında tam bir bağımlılık vardır. Biri olmadan diğeri açıklanamaz. Örneğin gece olmadan gündüz açıklanamaz ve tam tersi içinde aynısı geçerlidir. Kutuplar birbirinden ayrı ele alınamazlar bu yüzden beden ve psikoloji de ayrı ayrı incelenemez.Organlar Yin, işlevleri Yang’tır. Böbrekten kaynaklanan bir rahatsızlık, korkularımızı harekete geçirir, soğuk ve değişken yapıdadır. Korkuların bedende dışa çıkması Yang özelliği taşır ve psikoloji altında incelenir.


Karşıtlar birbirine dönüşebilen yapıdadır. Dönüşümler uyumlu veya uyumsuz biçimde kendi süreçlerine bağlı olarak gerçekleşebilir. Denge hiçbir zaman gerçekleşmez çünkü dönüşüm süreklidir. İnsanlar soluk alırlar, hava içeri çekilir kullanılır ve tekrar dışarı verildikten tekrar soluk alırlar. Bu canlının sürekli bir döngü içinde olduğunu ve doğal yaşamının Yin Yang’daki karşıtların varlığından ibaret olduğunu açıklar.

 

Melih Uğur GÜNGÖR

1 HG (High Grade)

İTÜ Matematik Mühendisliği 1.sınıf Öğrencisi


                                    

 

 

WING TSUN’A FARKLI BİR BAKIŞ

 

Wing Tsun’un kazanımlarını fiziksel ve içsel gelişim olarak iki ayrı başlıkta değerlendirebiliriz. Fiziki gelişim, kişinin spor yaparak sağlık ve bedensel olarak elde ettiği kazanımlardır. Diğeri ise kişinin içsel gelişimini sağlayan ve Wing Tsun’un fark yaratan özellikleri olarak tanımlayabileceğimiz aşağıdaki başlıklarda toplayabileceğimiz kazanımlardır.

 

· Sosyal iletişimin güçlenmesi,
· Kendini ifade etme becerisi ve özgüven artışı,
· Medeni cesareti ve sorumluluk bilinci oluşumu,
· Hata yapma korkusundan kurtulup; cesareti artışı,
· Gurup içinde alacağı konumu ile kişinin kendi potansiyelini farketmesi,
· El becerisi ve dolayısıyla zeka gelişiminin artması,
· Sağlık ve zindelik konusunda farkındalık,
· Doğru nefes alma öğrenimi ve heyecanını kontrol edebilme,
· Sevgi ve saygı dengesinin kurulması,
· Karar verme ve insiyatif kullanma becerisinin artması,
· Konsantrasyonun gelişimi,
· Hızlı düşünme yeteneği kazanılması,
· El, ayak ve göz koordinasyonun sağlanması,
· Beden ve düşüncelerin kontrolü,
· Endişe ve hayal kırıklığıyla mücadele,
· Takım çalışması ve paylaşımı öğrenme,
· Arkadaşlık, dostluk ve güven,


Wing Tsun’un yukarıda sıralanan içsel gelişim kazanımlarının bir sonucu olarak değerlendirdiğim, Wing Tsun Sisteminin güç prensibleri içerisinde yer alan, “GÜCE GÜÇLE KARŞI KOYMAMAK” ilkesine değinecek olursak; bu prensibin içerisinde farkında olarak veya olmayarak fiziksel çalışmanın ötesinde varolan bir kazanım olduğunu değerlendiriyorum. Bu da, kişinin birey olarak hayatının belli bir döneminde bir engel ile karşılaştığında onunla mücadaleden vazgeçmek ve onunla inatlaşmak yerine; öncelikle kabullenip, sonrasında ise o engeli aşmak için etrafından adeta bir su gibi dolanarak akıp engeli geçebilmeyi öğrenebilmesi sürecidir ve bu da Wing Tsun’un ta kendisidir. Aslına bakarsanız kişinin o engeli kabullenmesi başlı başına bir ego çalışmasıdır. Bu kişinin teslim olması anlamında değil, “uyanıklılık ve tetik olmanın bilinç hali” ve zihinsel koşullu tepki halinde olmama durumu yani “bilinçli farkındalık” halidir. Burada ego gücün dirençte yattığına inanır ve direnme halinde bulunur, bu korkunun güç kılığına bürünmüş halidir ve direnmek ise güç değil zayıflık hali yani egoya teslim anıdır. Güce direnmeme durumunda kişi egonun onu ele geçirmesine engel olur.


Belli bir süre yaptıktan sonrasında Wing Tsun’u bırakan insanların belli bir kesimi, Wing Tsun’u sadece vurdu-kırdı olarak düşünün insanlardır. Wing Tsun’un hayatın kendisi olduğunu görebilenler ise ömürleri ve sağlıkları yettiği sürece Wing Tsun yaparlar çünkü onlar için artık Wing Tsun; nefes aldıkları hava, içtikleri su, yüzlerindeki tebessüm, sevinç ve kederini paylaştığı bir aile, yeri geldiğinde bir kaçamak ve bazı zamanlar ise hayata bir moladır. Kısacası Wing Tsun hayattır artık onlar için.


Herkesin Wing Tsun yapmak için bir nedeni vardır, benim nedenim ise; güzel insanların içinde olduğu Wing Tsun Live ailesinin bir parçası olmak. Hepinize güzel bir yaşamınız olması dileğiyle,

 

Tuncer Şenkaya

3 gG (High Grade)